Maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opetus (MAI)


Turun kouluissa opetetaan 24 maahanmuuttajien äidinkieltä. Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opettajien pedagogista täydennyskoulutusta, opettajien yhteistyötä sekä yhtenäistää opetusmateriaalia.

Linkit ja lisätiedotmai.moped.fi Sivultola on linkki MAI-opettajien laatimaan sivustoon.MAI-julisteet
Useat MAI-opettajat ovat laatineet äidinkielistään julisteen. Julisteista voi sommitella näyttelyn, jonka tarkoituksena on pyrkiä lisäämään sekä oppilaiden että opettajien tietoisuutta maahanmuuttajien äidinkielistä sekä herättämään kiinnostusta muita kieliä ja kulttuureja kohtaan.
Vuoden 2011 aikana julistenäyttelyn voi tilata turkulaisiin peruskouluihin. Julisteet toimitetaan kouluihin ja noudetaan sieltä pois näyttelyn päätyttyä. Pyrkimyksenä on, että julisteet ovat yhdessä koulussa kaksi viikkoa, jotta mahdollisimman moni oppilas ja opettaja ehtii niihin tutustua.

http://mai.moped.fi/posterit/