Motivointi yläkoulussa


Opettajia koulutetaan TVT:n ja interaktiivisen median käyttöön kieltenopetuksessa. Tätä kautta on mahdollista solmia ja pitää yllä kontakteja ulkomaisiin kouluihin. Uudet opetusmenetelmät lisäävät oppilaiden kiinnostusta kieltenopiskeluun ja sitä kautta kielivalintoja. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja laajentaminen sekä sosiaalisen median käyttö kielenopetuksessa ovat kielivalintoihin motivoivia tekijöitä.

Tavoite

  • Oppilaiden motivoiminen vieraiden kielten opiskeluun mm. nykyaikaisten kielenopetusmenetelmien avulla
  • Oppimisympäristöjen kehittäminen
  • Eri koulujen kielten opiskelijoiden verkostoitumien
  • Opettajien verkostoituminen yli kuntarajojen

Toimenpiteet, keinot

  • Kouluihin hankitaan tietokoneita ja mikrofoneja suullisen kielitaidon harjoittelua varten
  • Opettajille järjestetään koulutusta TVT-tekniikkaan ja fonetiikkaan
  • Aktivoimistapahtumia eri kielillä oppilaiden innostamiseksi vieraan kielen opiskeluun sekä motivaation ylläpitämiseksi
  • Kieltenopettajien sähköpostilista tiedottamisen tehostamiseksi

Uutisvideo saksan seikkailupäivästä 26.8.2010
videokuvat.jpg
Oppilaiden kommentteja saksan seikkailupäivästä 26.8.2010.
.

Marraskuussa 2010 n. 140 yläkoulun ranskaa opiskelevaa oppilasta kävi katsomassa ranskalaiseen yläkouluun sijoittuvan elokuvan La Classe ja n. 80 saksaa opiskelevaa oppilasta kävi katsomassa suuren suosion saavuttaneen saksalaisen elokuvan 7 Zwerge.


Tammikuussa 2011 Luostarivuoren, Puolalan, Puropellon ja Vasaramäen kouluihin hankittiin kannettavat tietokoneet joita käytetään esimerkiksi suullisen kielitaidon testaamisessa ja kielenopetuksen monipuolistamisessa ja elävöittämisessä.

Toukokuussa 2011 Luostarivuoren ja Puropellon ranskan opiskelijat mittelöivät taitojaan ranskalaisten kansallisurheilun petanquen parissa. Vasaramäen 9. luokkalaiset saksan opiskelijat puolestaan tutustuivat saksalaisen kielialueen herkkuihin ja valmistivat mm. Wienerschnitzeliä, Sacher-kakkua, Apfelstrudelia ja Salzburger Nockerln –kohokasta.