Tiedotus ja innostaminen alakouluissa

Matka kielipoluille -mallin kehittäminen

Kielimatka alkaa kielisuihkulla päiväkodeissa tai alkuopetusluokilla. Opettaja toimii Kielimaan seikkailumatkan matkaoppaana ja hänellä on mukanaan kielireppu, jossa on opetuksessa tarvittavia välineitä ja havaintomateriaalia esim. matkapassit lapsille, leimat jne. Kielenä voi olla mikä tahansa kieli; myös viittomakieli, maahanmuuttajien kielet, pantomiimi jne. Toiminnan tavoitteena on herättää lasten mielenkiinto ja luoda innostus vieraita kieliä kohtaan, sekä rohkaista heitä käyttämään eri kieliä. Toiminnallisen ja havainnollisen opetuksen kautta innostetaan myös poikia Kielimatkalle. Kielisuihkuja voi olla useampiakin tilanteen mukaan.

Linkit ja lisätiedot


Kielireppu_logo.png
Kielireppu-materiaali
Kielireppu on otettu innostuneesti vastaan sekä turkulaisissa alakouluissa ja päivkodeissa että muissa kouluissa ympäri Suomen.
Kielireppumateriaalia sekä sen monikäyttöisyyttä kielenopetuksessa on esitelty turkulaisten koulujen lisäksi mm. ympäröivissä lähikunnissa ja Opetushallituksen valtakunnallisissa koulutustilaisuuksissa. Suuri osa materiaalista on vapaasti saatavilla verkossa.
Kielirepulle on tulossa jatkumo. 5.-6. -luokkalaisille suunniteltu Kielten Aarrearkku, jossa esiteltävinä kielinä ovat englannin lisäksi espanja, ruotsi, ranska, saksa ja venäjä. Kielten Aarkun julkistamistilaisuus on marraskuussa 2011.

.

Opetusmateriaalia ja vinkkejä


Koulutusristeilyn 15.2.2010 materiaalia - ruotsi

Koulutusristeilyn 15.2.2010 materiaalia - englanti

Koulutusristeilyn 15.2.2010 materiaalia - yleistä