2009


Kevään aikana rakennetaan hankkeen toimintasuunitelmaa..Osa-alueet jaetaan neljään; tiedotus ja innostaminen alakoulussa, motivointi yläkoulussa,
etäopetuksen kehittäminen sekä maahanmuutttajien oman äidinkielen opettajien (MAI-opettajat) pedagoginen koulutus, yhteistyön lisäämien sekä opetusmateriaalin yhtenäistäminen.

13.08. Informaatiotilaisuus Kielitivolihankeesta MAI-opettajille.
15.09. Ohjausryhmän kokous
21.10. Turun Kielitivolin ja Turun normaalkoulun koordinaattorin tapaaminen, suunniteltiin tulevia yhteisiä toimintoja.
28.10. Moodle-koulutus 1. hankkeen jäsenille.
29.-30.10 Koordinaattoritapaaminen Helsingissä.Koordinaattori esitteli etäopetusta.
02.11. Informaatiotilaisuus Kielitivolihankkeesta alakoulujen ja yläkoulujen kieltenopettajille.
05.11. Moodle-koulutus 2. hankkeen jäsenille.
20.11. Kehittyvä kielenopetus konferenssi. Koordinaattori kertomassa ranskan etäopetuksesta alakoulussa.
02.12. VIRTA-seminaari. Koordinaattori kertomassa ranskan etäopetuksesta alakoulussa.
02.-03.12. OPHn täydennyskoulutus, ensimmäinen moduuli Helsingissä.


2010

Vuoden aikana eri tiimit ovat kokoontuneet tiimeittäin suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintasuunnitelmaan kirjattuja toimintoja. Tiimikokouksia
ei ole kirjattu toimintasuunnitelmaan, ellei kokoukset ole kattaneet kaikkien tiimien yhteisiä toimintoja.

Tammikuu
16.01.MAI-opettajat kouluttautumassa Turun normaalikoulussa, opettajana Leena Laippala. Koulutus käsitteli kielisalkkua.
18.01. Koordinaattori esitteli ranskan etäopetusta Vähä-Heikkilän koulun opettajille.
19.01. Kokous Turun normaalikoulun koordinaattoreiden kanssa.
22.1. A2-kielivalintaesitteen uudistaminen.
25.01. Kielitivoli-hankkeen esittely Turun perusopetuksen rehtoreille. Tilaisuudessa esiteltiin myös A2- kielten valintaan suunniteltu uusi esite.
27.01. Etäopettajien koulutuspäivä Turun opetustoimessa. Päivän aikana opettajat keskustelivat, miten kehittää pedagogiikkaa tekniseen ympäristöön
soveltuvaksi.

Helmikuu
02.02. Ohjausryhmän kokous
03.-04.02. OPHn täydennyskoulutuksen II moduuli, mukana 14 opettajaa.
08.02. Etäopetuksen esittely Uittamon, Vähä-Heikkilän ja Vasaramäen koulujen kielivalintaillassa.
09.02. Lähikuntien koordinaattoreiden tapaaminen, jossa suunniteltiin kuntarajoja ylittävää yhteistyötä. Mukana koordinaattorit Turun normaalikoulusta,
Liedosta, Raisiosta sekä Turusta.
15.2. Koulutusristeily yhdessä Turun normaalikoulun kanssa. Mukana osallistujia Liedosta ja Raisiosta, Koulutukseen osallistui
yhteensä 27 opettajaa. Aiheena sosiaalinen media sekä aktivoivat opetusmenetelmät kielenopetuksessa. Jokainen osallistuja toi mukanaan hyväksi
kokemansa opetusvinkin.

Maaliskuu

10.03. Ohjausryhmän kokous,
19.3. MAI-opettajien tietotekniikkakoulutus 1 (hot potatoes, power point,front page )
26.3. MAI-opettajien tietotekniikkakoulutus 2 (hot potatoes, power point,front page )
29.03.Hankekoulutuspäivä koordinaattoreille Helsingissä.Koulutuksen ohjelmasta vastasi Helsingin yliopiston
Palmenia täydennyskoulutuskeskus.

Huhtikuu

08.04 Ranskan etäopettajien Lotta Stenijin ja Anita Zengerin täydennyskoulutus, kouluttajana projektiavustaja Antti Huttunen.
09.4.MAI-opettajien tietotekniikkakoulutus 3 (hot potatoes, power point,front page )
13.-14.4. Opetushallituksen järjestämän täydennyskoulutuksen III moduuli, mukana 14 opettajaa.
26.04. Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun järjestämä koulutus ranskanopettajille Helsingissä. Turusta koulutukseen osallistui kolme alakoulun ja kaksi
yläkoulun ranskan opettajaa. Vastaava koulutus järjestetään Turussa syyskuussa 2010.

Toukokuu
04.-.05.05. Koordinaattoripäivät Helsingissä, Koordinaattori esitteli kielireppua.
17.05 Ohjausryhmän kokous, käytiin läpi Opetushallitukselle lähetettävä lisärahoitusanomuksen toimintasuunnitelma.

MAI-opettajien suunnittelema nettisivusto valmistui. Sivustolla esitellään MAI-kieliä. Osoitteessa www.moped.fi löytyy linkki MAI-sivustolle.
Kesäkuu
Opetushallitukselta ilmoitus lisärahoituksesta.

Elokuu
26.08.Yläkoulun saksanoppilaille seikkailupäivä Sprachkamp Turun keskustassa. Mukana myös oppilaita Mynämäeltä.

Syyskuu
09.09. Turun Kielitivolin järjestämä koulutusristeily, osallistujia 80. Mukana opettajia Turun normaalikoulusta, Liedosta, Mynämäeltä ja Nousiaisista.
10.09. Kokous KIMARA-hankkeen ja Voie Expresse -edustajien kanssa. Suunniteltiin tulevia toimintoja sekä KIMARA-hankkeen edustusta Turun Kielitivolin suunnittelemassa
kielitapahtumassa syyskuussa 2011.
17.09. Ohjausryhmän kokous.
21.09. Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opettajia saapui Turkuun kouluttamaan ranskanopettajia. Turun opetustoimesta 11 opettajaa, Koulutus pidettiin
Turun normaalikoulussa, ja mukana koulutuksessa normaalikoulun opettajia sekä opettajia Liedosta ja Raisiosta.
25.09. Tutustuminen pääkaupunkiseudun Kielitivoli-hankkeen ja muiden alueen kieltentoimijoiden järjestämään tapahtumaan Helsingin Narinkkatorilla.
30.09. Kielirepun julkistamistilaisuus ravintola Koulussa. (Turun Sanomat kommentoivat tilaisuutta )

Lokakuu
05.-06. Opetushallituksen täydennyskoulutuksen IV moduuli.
15.10. MAI-opettajille järjestetty pajapäivä TOP-keskuksessa, valmistettiin julisteet opettajien suunnittelemaan kouluissa kiertävään julistenäyttelyyn.
27.10 Tutustuminen Turun normaalikoulun harjoittelijoiden järjestämään Kielitivolitapahtumaan.
29.10. Kielireppuoppaat kouluttamassa Mynämäellä.

Marraskuu
04.-05.11. Koordinaattoripäivät Helsingissä.
09.11. Ranskan etäoppilaiden tutustumismatka Helsingin ranskalais-suomalaiseen kouluun. Matkalla mukana 47 etäranskan oppilasta luokka-asteilta 4-6.
1.11. Kokous Café Voltairessa koskien Turussa syyskuussa 2011 järjestetävää kielitivolitapahtumaa. Mukana edustajia Turun normaalikoulusta, Raisiosta ja Mynämäeltä.
15.11. Wäinö Aaltosen -koulun oppilaat voittivat valtakunnallisen KieliTalent -kisan. Onnea voittajille.
24.11. Esi -ja alkuopettajille infotilaisuus, jossa esitellään Kielitivoli-hanketta sekä Kielireppua.
25.11. Yläkoulun ranskanopiskelijat katsomassa Cantet in elokuvaa La Classe Kinopalatsissa. Mukana n. 140 opiskelijaa opettajineen.
26.11. Kielireppuoppaat kouluttamassa Hämeenlinnassa, jossa kaupunki ottaa reput käyttöön esiopetuksessa sekä alakouluissa.
27.-28.11. Turun Kielitivoli mukana Turun joulumarkkinoilla, Lasten joulutorilla.
29.11. Sosiaalinen media kieltenopetuksessa -koulutus TOP-keskuksessa. Mukana kieltenopettajiaopettajia Liedosta.
30.11. Yläkoulun saksanopiskelijat katsomassa elokuvaa 7 Zwerge. Tilaisuus järjestettiin Turun normaalikoulun auditorioissas ja mukana oli n. 280 oppilasta.

Joulukuu

04.12. MAI-opettajien ideoimat ja toteuttamat julisteet valmistuvat
13.12. Luostarivuoren ranskanlukijat vierailevat Café Voltairessa.
13.12. Ohjausryhmän kokous
14.12. Uittamon, Vasaramäen ja Vähä-Heikkilän etäranskan opiskelijat vierailevat Café Voltairessa.


2011
Tammikuu
13.01. Hankkeessa mukana olevien ala- ja yläkoulujen opettajien tapaaminen, aiheena vuoden 2011 tapahtumat
24.01. Kielten yhteysopettajien tapaaminen, katsaus vuoden 2010 toimintoihin sekä tulevan vuoden toimintojen esittelyä.
27.01. Turun normaalikoulun harjoittelijoita tutustuttamassa alakoulujen oppilaita ranskaan, ruotsiin ja saksaan.
28.01. Turun normaalikoulun harjoittelijoita tutustuttamassa alakoulujen oppilaita ranskaan, ruotsiin ja saksaan.
28.01. Päivitetty A2-kielten valintaesite toimitettiin alakouluihin. Esite toimitetaan kolmasluokkalaisten huoltajille.
31.01. Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun järjestämä ranskankielen suihkutus alakoulujen oppilaille. '

Helmikuu
07 02 Sähköä kieltenopetukseen -koulutus TOP-keskuksessa.
08.02. Sähköä kieltenopetukseen -koulutus TOP-keskuksessa.
08.02. Alakoulun tiimin jäsenten osallistuminen Mediaope-koulutukseen täydennyskoulutuskeskus Braheassa.
17.2. Etäopettajien koulutus Connect Pron päivitettyyn versioon.

Maaliskuu
1.3. Kielitivoli-kokous Vasaramäen koulussa.
8.3. Ohjausryhmän kokous
9.3. Yläkoulun opettajia osallistui Turun normaalikoulun Katriina Vartiaisen koulutukseen aiheena suullisen kielitaidon harjoittaminen.
11.3.-13.3.Koordinaattori osallistui etäopettajien Tehtävä Napapiirillä-seminaariin 11.-13.3.Seminaarin aikana laadittiin artikkeli etäopetuksesta Tempus-lehteen.
14.3.-25.3. MAI-opettajien julistenäyttely Vasaramäen koulussa,
17.3. Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta tutustui Kielireppukerhoon Ilpoisten koulussa sekä MAI-opettajien valmistamaan julistenäyttelyyn Vasaramäen koulussa. Lisäksi etäoppilaat kertoivat etäopetuksesta oppilaan näkökulmasta.
21.3.-1.4. MAI-julistenäyttely Sirkkalan koulussa
22.3. Alakoulun tiimin jäsenet sekä koordinaattori osallistuivat Mediaope-koulutukseen täydennyskoulutuskeskus Braheassa.
25.3.-13.4. MAI-julistenäyttely Ilpoisten kouluun.
28.3.-8.4. MAI-julistenäyttely Runosmäen koulussa

Huhtikuu
1.4.-15.4. MAI-julistenäyttely Varissuon koulussa.
6.4. Kielitivoli esittely Vasaramäen koulun vahemmille järjestetyssä taidenäyttelyssä.
14-15.4.MAI-julisteet esillä MOKU-seminaarissa.
8.4-9.4. Ranskanopettajien KIEKURA-seminaari Espoossa.
12.4. Alakoulun tiimin jäsenet sekä koordinaattori Opetus Goes POP -koulutuksessa täydennyskoulutuskeskus Braheassa.
16.4. Kielirepun esittely SUKOLin kevätpäivillä Helsingissä.
18.4. Alakoulun tiimin jäsenet sekä koordinaattori risteilyllä kehittämässä Kielirepun jatkoa Kielten Aarrearkkua.

Toukokuu
9.5-10.5.Koordinaattoripäivät Helsingissä. Koordinaattori esitteli kielten etäopetusta Turussa.
12.5. Etäopettajien koulutuspäivä
Puropellon ja Luostarivuoren ranskan opiskelijoiden petanque-turnaus.
Vasaramäen koulun 9-luokan saksan opiskelijoiden ruoanvalmistuskurssi AUF DEUTSCH.

Kesäkuu
Kielitivolistipendejä (14 kpl) jaettiin Ilpoisten, Luostarivuoren, Puolalan ja Vasaramäen koulujen ansioituneille kielten opiskelijoille.

Syyskuu
5.-7.9. POP-koulutuksen verkostopäivät Tallinnassa. Turun Kielitivolin tiimiläisiä osallistui koulutukseen.

15.-16.9. Ranskan opettajien KIEKURA-seminaari Turussa TOP-keskuksessa.

Lokakuu
6.10. Turun kielitivolin toimintaa esiteltiin Opetushallituksen tilaisuudessa Helsingissä.
7.10. Koulutuspäivä kieltenopettajille Turun normaalikoulussa.
8.10. Kielireppuesittely Lasten liikuttajien -seminaarissa Naantalin kylpylässä.
10.-24.10 MAI-julisteet Puolalan koulussa.
14.10 Etäopettajien koulutuspäivä TOP-keskuksessa

Marraskuu
7.11. Yläkoulun saksanopiskelijat katsomassa saksalaista elokuvaa.
18.-19.11. Kehittyvä kielenopetus -konferenssi
23.11. Hankkeen päätösseminaari, jossa esitellään Kielten Aarrearkku
24.11. Opetushallituksen European Label -tilaisuus Helsingissä säätytalossa. Kielirepulle myönnettiin kunniamaininta.
28.11. Yläkoulun ranskanopiskelijat katsomassa Kinopalatsissa elokuvaa MicMac. Paikalla 141 opiskelijaa sekä opettajia
28.11. Opetushallituksen järjestämä päätöstilaisuus koordinaattoreille. Helsingissä.


2012
Tammikuu
19.1. Kielten Aarrearkun esittelytilaisuus alakoulun opettajille.
27.1. Osallistuminen Kielitivoli-seminaariin Helsingissä